Atık Su E-posta Yazdır

suyun_hayatimizdeki_yeri_önemiSanayi Atık Suları
Her sanayinin atık su karakteristiği farklıdır. Atık su karakteristiğine ,miktarına ve istenen çıkış suyu kalitesine bağlı olarak projelendirme, inşaat ve montaj işlerinin;  kurulan tesisin gerektiğinde rehabilitasyonunun, servis ve bakımının yapılması hizmetlerimiz arasındadır.

Evsel Atık Suları
Evsel atık su arıtımında özellikle 600 kişiye kadar olan kapasitelere hizmet veren  paket tüpte işletmesi ve montajı kolay sistemlerin üretimi yapılmaktadır.
Bu tesislerin kurulması ve çalışır durumda  teslim edilmesi sipariş verilmesinden sonra 30 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Uzun havalandırmalı aktif çamur tipinde çalışma prensibine sahip olan bu biyolojik evsel atık su arıtma sistemlerinin işletilmesi son derece kolaydır.

suyun_hayatimizdeki_yeri_önemiKurulan bu sistemlerin danışmanlığını firmamız üstlenmektedir.
600 kişiyi aşan evsel atık su sistemleri için betonarme olarak yerinde yapılacak olan tesisler ekonomik olarak daha uygundur. Ancak, istenildiğinde 1000 kişiye kadar olan paket sistemlerin imal edilmesi de mümkündür.