İsg Politikamız Zetaş Atık Su Arıtma Teknolojisi Sistemleri
Kuruluş olarak,
  • Sunduğumuz tüm imalat aşamalarında, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların  sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları  belirlemek ve  gerekli tedbirleri almak,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların  bilinçlenmesini sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
  • Faaliyetlerimizde  iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.