Modüler Prizmatik ve Silindirik Sıvı Su Depoları
Su depoları hastalık yapan mikroorganizmalar için iyi bir taşıyıcıdır. Tifo, paratifo, kolera, dizanteri, çocuk felci, sarılık gibi hastalıkların mikropları paslı, kirli, çürümüş, kontrol edilmeyen su depolarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca lağam sularınında buna etken olduğu bilinmektedir.
paslanmaz depo
  • Dünyada bugün 1 milyardan fazla insan temiz sudan yoksun yaşıyor
  • Kirli suyla bulaşan hastalıklar dünya genelindeki enfeksiyonların en başta gelenleridir.
  • Her gün yoksul ülkelerde 6 bin çocuk kirli su ve sağlıksız çevre nedeniyle yakalandığı hastalıklar yüzünden ölmektedir.
  • Her yıl 1.6 milyon insan kirli sular nedeniyle yaşamını yitiriyor.
  • Dünya'da 13 ülke insanı günde 10 lt. temiz su bulamazken batılı ülkelerde kişi başına 130 lt. temiz su bulunmaktadır.
Su Deposu ve Suyun Depolanması
Yakın zamana kadar kolera, dizanteri, tifou deponuz hijyenik şartlarısu arıtma sistemleri ile beraber iyi bir paslanmaz su deposu sağlıklı su temini için yeterlidir. İçme ve kullanma suyu için aşağıdaki sistem en uygun yöntemdir.

türü gibi salgın hastalıklar sularla yayılır ve toplumları büyük ölçüde etkileyen ölümlere sebep olurdu. Bir şehrin su dağıtımı şebekesi ne kadar iyiyse salgın ve bulaşıcı hastalıklarda o kadar az olacaktır. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların azalmasında iyi üretilmiş kaliteli su depolarınında etkisi vardır. Önce suyunuz iyi kalitede olacak sonra s sağlayacak uygunlukta olması gerekmektedir. Bunun içinde

       Göl, kuyu ve nehirlerden alınan içme ve kullanma suları bulanıktır. Bu tür sular şehir şebekesine pompalanmadan önce arıtılmalıdır. Artılan su klorlama işlemi akabinde dağıtıma verilmelidir. Yoksa su depolarında salgın hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Paslanmaz depoların bir özelliğide kolay kolay kimyasal oksidasyona sebebiyet vermezler.
      Paslanmaz su depolarında çürüme, bozulma, paslanma, patojen veya mikrop barındırma söz konusu olmamaktadır. İşte bütün bu sebeplerden dolayı paslanmaz depolar Sağlıklı Su için en uygun su depolarıdır.

      Diğer Su Depolarının DezavantajlarıSac Su Depolar: Klasik siyah sacın boya veya benzeri kaplama çeşitleri engeç 6 ayda dökülmeye başlar. Bunun akabinde
      depoda paslanma görülür. Depo içerisindeki su, pasın kansorejen etkisi ile sağlıksız su haline gelir ve kesinlikle kullanılmamalıdır.

      Beton Su Depolar: Beton yüzeyleri seramik üs ile kaplanmalıdır. Aksi halde beton gözenekler mikrop barındırmaktadır.

      Plastik SuDepolar: Özelliklerde güneş ışınları yosun oluşturmaktadır.