Kimyasal Toksite ve Ağır Metaller
Canlı İçin Gerekli Olan Elementler: Hava kirleticiler arasında sayılan bazı elementler bitkisel ve hayvansal hayat için gereklidir. Ancak, böyle elementler hangi konsantrasyonlarda yararlı, hangi konsantrasyonlarda zararlıdır, bilinmesi gerekir. Bunlar 13 tane olup, aşağıda verilmiştir.

Canlılar için gerekli elementler


Element    Fonksiyon
Hafif ve bol
Sodyum    Başlıca hücre dışı katyonu
Potasyum    Başlıca hücre içi kalyonu
Kalsiyum    Kemiklerin başlıca elementi. Bazı enzimler için gerekli
Magnezyum    Birçok enzimi aktifleştirir. Klorofilde bulunur. Bitkiler için çok gereklidir.

Ağır ve eser
Bakır    Oksitleyici enzimler için gerekli ve hemosiyanın de bulunur
Çinko    Birçok enzimi aktive eder
Demir    Canlı için gerekli en önemli geçiş elementi, hemoglobin ve enzimlerde bulunur.
Kalay    Sıçanlar için gereklidir, ancak fonksiyonu bilinmemektedir.
Kobalt    Birçok enzimi aktive eder ve vitamin 12 de bulunur
Krom    Gelişmiş hayvanlarda bulunur ve insulini aktive eder
Mangan    Bazı enzimleri aktive eder
Molibden    Bazı enzimleri aktive eder
Vanadyum    İlkel bitkilerde, deniz hayvanlarında ve insanda bulunur.

Çok tehlikeli ve tehlikeli maddeler
Tehlikeli: Civa-Kurşun-Berilyum
Tehlikeli Olabilir: Bakır-Baryum-Çinko-Kadmiyum-Kalay-Mangan-Vanadyum