Atık Su Arıtma Suyun Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi
Su H2O yani 2 Hidrojen atomu ile 1 Oksijen atomundan meydana gelmiştir. Vücudumuzun hemen hemen 2/3 sini su oluşturmaktadır. Solunum, terleme, idrar ve dışkı ile sürekli olarak su yitirildiğinden azar azar bunun karşılanması gerekir. İnsan uzun zaman aç kalabilir, fakat, 2, 3 günden çok susuz kalamaz. Onun için en önemli besin maddemiz sudur. Vücudumuza günde 2,5 Lt su girmesi gerekir. Şeker hastalığı olanlar normal insanlardan daha çok su içerler. Öte yandan insanın günlük su gereksinmesi yalnız içme suyundan ibaret değildir. Temizlik, yemek pişirmek ve benzeri işler için kullanılan su içilenden daha fazladır.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi
Suyun anorganik maddelerinden herşeyden önce topraktan karışmış çözünmüş kalsiyum, magnezyum tuzlarının meydana getirdiği sertlik nedeniyle önemli problemler oluşturmaktadır. Bu minerallerin olmadığı sular tatlı, yumuşak sulardır. Sertlik  birimi olarak ülkemizde daha çok Fransız sertlik birimi kullanılmaktadır.
 
Sertlik Bütünü
Suyun Cinsi
0 - 7,5
Yumuşak
7,5 - 15Orta, Sert
15 - 30
Sert
30 - Yukarısı
Çok Sert
1 0Fr = 10 mg/Lt çözülmüş CaCO3 eşdeğerdir. Buna bağlı olarak sertlik derecesi artan sular acı, azalanlar tatlıdır.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi
İçilecek iyi suların sertlik bütünü 10 0Fr den yukarı olmamalıdır. Sertlik derecesi 60 0Fr den yukarı sular olağanüstü çok sert sulardır.  Hiçbir yerde de kullanılamaz. Yumuşak suların kemik hastalıklarına sebep olduğu da doğru değildir. Bir insanın günlük kalsiyum gereksinmesi ortalama 1 gram olarak bulunmuştur. Bu miktarın sulardan karşılamak mümkün değildir. Diğer besinlerden almak gerekir.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi

Ayrıca tahıl ve baklagillerin pişirilmesini kolaylaştırdığından tatlı su tercih sebebidir. Sert sular kahve ve çay yapmaya  da elverişli değildir.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi
Çamaşırda tatlı yumuşak su şarttır. Sert sular sabunla muamele edildiklerinde sabundaki alkali metal katyonlarının yerine kalsiyum ve magnezyum geçerek suda çözülmeyen yüksek yağ asitlerinin tuzlarını meydana getirerek çöker. Bu taktirde sabun köpürmez ve temizleme görevini de yerine getirmez. Çamaşır üzerindeki yağ kokusunu veren lekelerde bundan dolayıdır. Sert sular ısı santralinin de önemli problemidir. Kaynatma ve buharlaşma sırasında Ca, Mg, Fe, Mn, Tuzları cidarlara yapışarak boruların ve diğer aksamların tıkanmasına, önemli ölçüde ısı kaybına neden olurlar.

 Kullanma ve İçme Suları Standartları

Birim
Normal Limit
Aşırı Limit
TDS
mg/lt
500
1500
Ph
0-14
7.0 - 8.5
6.5 - 9.2
Sülfat
mg/lt SO4
200
400
Klorür
mg/lt Cl
200
600
Kalsiyum
mg/lt Ca
75
200
Toplam Sertlik
ppm CaCO3
300
500
Magnezyum
mg/lt Mg
50
150
Bakır
mg/lt Cu
0.05
1.5
Demirmg/lt Fe0.1
1.0
Manganez
mg/lt Mn0.05
0.5
Cıva
mg/lt Hg0
0.001
Çinko
mg/lt Zn5.0
15.0
Kurşun
mg/lt Pb0
0.05
Amonyak
mg/lt NH30
0
Nitrat
mg/lt NO30
45
Nitrit
mg/lt NO20
0
Deterjan
mg/lt0.2
1.0
Yağ
mg/lt0.01
0.3
Fenoller

0.000
0.002
Toplam Bakteri
Adet/ml0
0